Pizzeria & Pub 77, 08-530 Dęblin, 1 maja 148

Ważna informacja !

Uwaga ! Od dnia 1.10.2023 r. do każdej pizzy z dostawą i na wynos doliczamy 2 zł za pudełko. Zapraszamy do zamówień ! Życzymy smacznego !

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRONĘ PIZZERIA77.PL

(opublikowana dnia 12/07/2023 r.)

Korzystanie ze strony internetowej www.pizzeria77.pl oznacza akceptację poniższych warunków "Polityki Prywatności", zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) , które weszły w życie w dniu 25 maja 2018 roku i są one stosowane na terenie całej Unii Europejskiej.

"Polityka Prywatności" opisuje w szczególności zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem url: www.pizzeria77.pl,
 2. Właścicielem strony oraz Administratorem danych osobowych jest firma: "ANTEX" PPHU PIZZERIA PUB "77" ARTUR LEWANDOWSKI, ul. 1 Maja 148, 08-530 Dęblin, NIP: 8371040676, REGON: 145849763,
 3. Telefon kontaktowy Administratora strony oraz Administratora danych: 81 865 08 88, 81 473 77 88,
 4. Administracja Pańśtwa danych osobowych następuje głównie na tej stronie internetowej w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie podczas składania zapytań ofertowych,
 5. Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacja zamówionych produktów z karty menu zamieszczonej w zakładce: Karta menu, umówienie adresu dostawy, celem dowozu zamówienia do klienta,
  • Kontakt w sprawie zamówienia następuje z wykorzystaniem numerów telefonu zawartymi w pkt I.1 niniejszej "Polityki prywatności",
 6. Strona internetowa www.pizzeria77.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze,
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera,
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników,
 4. Administrator strony internetowej okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, celem poprawy jakości bezpieczeńśtwa,
 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa,
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

 1. Strona www o nazwie www.pizzeria77.pl jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze firmy hostingowej: www.cyberfolks.pl,
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem www.cyberfolks.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej,
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, - monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne - systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora hostingu oraz wysyłanej przez Administratora hostingu.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata,
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4.2, 5.4 i innych wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi strony,
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego,
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V Informacje w formularzach

 1. Strona www.pizzeria77.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane,
 2. Ta strona internetowa może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),
 3. Ta strona internetowa, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz,
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora strony internetowej oraz logi Administratora hostingu

 1. Informacje zachowaniu użytkowników na tej stronie www mogą podlegać logowaniu do zaplecza strony internetowej oraz zaplecza hostingu, czyli miejsca gdzie jest ona fizycznie utrzymywana. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania nią.

VII Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator hostingu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator hostingu nie przekazuje do Administratora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads,
 2. Administrator hostingu stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora hostingu do Administratorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie,
 3. Administrator hostingu stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do Administratora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

VIII Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez tą stronę internetową

 1. Strona internetowa wykorzystuje narzędzia do przetwarzania danych osobowych:
  • wtyczka prezentująca profil firmy w serwisie społecznościowym o adresie www.facebook.com,
 2. Strona internetowa o adresie nie wykorzystuje narzędzi do przetwarzania danych:
  • formularzy Newsletter,
  • wtyczek dających możlliwość komentowania podstron,
 3. Właściciel strony internetowej o adresie w zakładce “Kontakt” udostępnił swoje dane kontaktowe oraz lokalizacyjne tzn.:
  • adres siedziby firmy,
  • numery telefoniczne,
  • lokalizację na mapie,
Dane te zostały udostępnione w celach złożenia przez naszych potencjalnych Klientów zapytania dotyczącego zamówienia, nabycia produktu oraz znalezienia naszej lokalizacji. W związku z tym nie wykorzystujemy tych danych kontaktowych do innej formy przetwarzania danych osobowych.

IX. Informacja o plikach cookies

 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies,
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z podstron i wtyczek tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika tej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony internetowej,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych,
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika tej strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

X. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www,
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia desktop:

 3. Urządzenia mobilne:

Przysługuje Ci prawo do zaakceptowania lub odrzucenia niniejszej „Polityki prywatności”. Wchodząc na tą stronę www i rozpoczynając korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki "Polityki prywatności".

XI. Zmiany w Polityce prywatności

Strona internetowa o nazwie www.pizzeria77.pl zastrzega sobie prawo do zmian w treści powyższej "Polityki prywatności" bez powiadomienia o tym fakcie użytkowników strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyższą treścią oraz uważają, że została w jakiś sposób naruszona Państwa prywatność, prosimy o kontakt z naszym Administratorem.

Kontakt do administratora danych osobowych: tel. kom. 81 865 08 88, 81 473 77 88.

Zapraszamy

pon - czw 12.30 - 23.00
pt - sob 12.30 - 24.00
nd 12.30 - 23.00

tel.: 81 865 08 88
tel.: 81 473 77 88


PARKING DLA KLIENTÓW PRZY PIZZERII

Płatność kartą

Pub & Pizzeria77 karta-platnicza Visa oraz Master Card
Szanujemy prywatność